ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

III/12/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2005-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Świdnicy i Gimnazjum w Świdnicy.

Treść:

UCHWAŁA Nr III/12/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 kwietnia 2005r.
 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Świdnicy i Gimnazjum w Świdnicy.

  Na podstawie  art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz  § 3  Statutu Zespołu Szkół
w Świdnicy stanowiący zał. Nr 2 do uchwały Nr III/16/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 29.04.2005r., w związku z  § 1 ust. 4 Załącznika Nr 2 i § 1 ust. 3 Załącznika Nr 3 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61,
poz.624 z póź.zm.)
      wypełniając wolę mieszkańców  gminy pragnących w szczególny sposób uczcić i zachować w pamięci  postać Ojca Świętego Jana Pawła II, pragnących  przekazywać kolejnym pokoleniom pamięć o Nim i jego duchowym dziedzictwie,  na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządów uczniowskich Zespołu Szkół w Świdnicy oraz własnej inicjatywy

Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się  Szkole Podstawowej w Świdnicy i Gimnazjum w Świdnicy
imię Jana Pawła II.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-02 11:18:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-02 11:26:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-05-02 11:18:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)