Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.30.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy budżetowej
Nr aktu prawnego
0050.29.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.28.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.26.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy następujących środków trwałych
Nr aktu prawnego
0050.25.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołania Gminnej Komisji Wyborczej
Nr aktu prawnego
0050.24.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Świdnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.23.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Świdnica zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.22.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej
Nr aktu prawnego
0050.21.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
0050.20.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji