ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2041
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów rad sołeckich.
Nr aktu prawnego
VIII/52/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2042
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie m. Świdnica.
Nr aktu prawnego
VIII/51/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2043
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świdnica
Nr aktu prawnego
VIII/50/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2044
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005
Nr aktu prawnego
IX/61/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2045
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VIII/49/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2046
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004
Nr aktu prawnego
VIII/48/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2047
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VIII/47/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2048
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Nr aktu prawnego
VIII/45/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2049
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/44/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2050
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Nr aktu prawnego
VIII/46/04
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji