ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/19/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2006-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.

Treść:

UCHWAŁA Nr V/19/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

1. Po zapoznaniu się z uwagami złożonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone – obręb Słone i Wilkanowo postanawia się częściowo uwzględnić zgłoszone uwagi i przyjmuje się zwiększenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem KD-K z 25 m na 50 m.
2. Stwierdza się potrzebę wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu planu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze (zwanej dalej GDDKiA).
3. Dopuszcza się odstąpienie od procedury ponownego wyłożenia do publicznego wglądu po uzyskaniu uzgodnienia GDDKiA oraz pisemnej zgody właścicieli gruntów, których dotyczą zmiany.
4. Przedmiotem ponowionych czynności będzie obszar w odległości 50 metrów od terenu drogi publicznej – krajowej, oznaczonej symbolem KD-K.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-22 13:14:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-22 13:15:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-09-22 13:14:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
664 raz(y)