ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1471
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VIII/37/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1472
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
VIII/36/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1473
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/35/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1474
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
VIII/34/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1475
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2008-2011
Nr aktu prawnego
VIII/33/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1476
Data podjęcia
2007-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego.
Nr aktu prawnego
VII/32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1477
Data podjęcia
2007-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomia gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
VII/31/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1478
Data podjęcia
2007-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świdnica gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
VII/30/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1479
Data podjęcia
2007-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
Nr aktu prawnego
VII/29/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1480
Data podjęcia
2007-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Letnica – Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VII/28/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji