ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1461
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.
Nr aktu prawnego
VI/32/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1462
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie gminy do Centrum Integracji Społecznej.
Nr aktu prawnego
VI/31/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1463
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świdnica gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/30/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1464
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
VI/29/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1465
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze do rady gminy.
Nr aktu prawnego
V/27/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1466
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Świdnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
V/26/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1467
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica za pierwsze półrocze.
Nr aktu prawnego
V/25/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1468
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
V/24/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1469
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
V/23/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1470
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
V/22/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji