Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XI/57/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2005-12-14

Tytuł aktu:

w sprawie wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

Treść:

Uchwała Nr XI/57/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1222)

uchwala się, co następuje :

§1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 835,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100).

§2

Na podstawie porozumienia z Gminną Biblioteką Publiczną w Świdnicy ustala się wartość punktu w wysokości 5,40 zł (słownie: pięć złotych 40/100).

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica .

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.2006r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-25 14:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-25 14:51:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-25 14:51:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
767 raz(y)