ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1421
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we wsi Słone, gmina Świdnica, na działkach o numerach ewidencyjnych 477/4 i 478/20.
Nr aktu prawnego
IV/29/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1422
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we wsi Słone, gmina Świdnica na działkach o numerach ewidencyjnych 477/4 i 478/20 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IV/28/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1423
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej w Świdnicy”.
Nr aktu prawnego
IV/27/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1424
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi lokalnej w Wilkanowie”.
Nr aktu prawnego
IV/26/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1425
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IV/25/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1426
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr III/23/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania umowy z wykonawcą na sporządzenie projektu technicznego budowy systemu oczyszczania ścieków we wsiach Lipno i Grabowiec
Nr aktu prawnego
IV/24/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1427
Data podjęcia
2009-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania umowy z wykonawcą na sporządzenie projektu technicznego budowy systemu oczyszczania ścieków we wsiach Lipno i Grabowiec.
Nr aktu prawnego
III/23/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1428
Data podjęcia
2009-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania umowy z wykonawcą na budowę hali sportowej w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
III/22/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1429
Data podjęcia
2009-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na prace remontowo-konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Lipnie pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Nr aktu prawnego
III/21/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1430
Data podjęcia
2009-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Letnicy pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Nr aktu prawnego
III/20/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji