Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2007-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
Nr aktu prawnego
III/13/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2007-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica w roku 2007.
Nr aktu prawnego
III/12/07
Status
Zmieniony
Lp: 1393
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współpracy Gminy Świdnica z Miastem Zielona Góra w celu utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nr aktu prawnego
II/11/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sfinansowania etatu policyjnego w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
II/10/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu – Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Świętego Marcina w Świdnicy bonifikaty od ceny przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
II/9/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica i Koźla – Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/8/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
II/7/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Słone gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/5/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzonowie
Nr aktu prawnego
II/4/07
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji