ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/430/2023 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
LIX/430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/435/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńczych oraz usługi sąsiedzkie
Nr aktu prawnego
LIX/435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/427/2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
LIX/427/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/431/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świdnica
Nr aktu prawnego
LIX/431/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/434/2023 w sprawie zmiany do Uchwały Nr L/364/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego pn.: ,,Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica” na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIX/434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/426/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
LIX/426/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/432/2023 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LIX/432/2023
Status
Oczekujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/425/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica, stanowiących pomoc de minimis
Nr aktu prawnego
LIX/425/2023
Status
Oczekujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/424/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Świdnica na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LIX/424/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIX/423/2023 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIX/423/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji