ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/309/2022 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XLIV/309/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/308/2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XLIV/308/2022
Status
Oczekujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/307/2022 w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Kulturalnej Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XLIV/307/2022
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/306/2022 w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Sportowej Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XLIV/306/2022
Status
Oczekujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/305/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XLIV/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/304/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Świdnica na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XLIV/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIV/303/2022 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIII/299/2022 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XLIII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIII/301/2022 w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XLIII/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLIII/302/2022 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/302/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji