ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020”
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXIII/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji