ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.75.2022 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.75.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.74.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.69.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.69.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.68.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.68.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.65.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy następujących środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
Nr aktu prawnego
0050.65.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.64.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy pozostałego środka trwałego.
Nr aktu prawnego
0050.64.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.62.2022 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.62.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.61.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok oraz przeniesienia środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050.61.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.60.2022 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w kasie Urzędu Gminy w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.60.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.56.2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.56.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji