ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.7.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, pracowników Urzędu i kierowników podległych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
0050.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Nr aktu prawnego
0050.5.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.4.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.129.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.128.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
0050.127.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.126.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, rozwiazania rezerwy ogólnej oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.125.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji