ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XXXIV/245/2021
Status
Oczekujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
XXXIV/244/2021
Status
Oczekujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminnego Żłobka w Świdnicy oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXIV/243/2021
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/2021
Status
Oczekujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świdnica za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
XXXIV/241/2021
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXIV/240/2021
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXXIV/239/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w sołectwie Wilkanowo z przysiółkiem Rybno
Nr aktu prawnego
0050.90.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.87.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji