ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.16.2023 w sprawie określenia wzoru dokumentów rekrutacyjnych do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.16.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.15.2023 w sprawie określenia wzoru dokumentów rekrutacyjnych do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.15.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.14.2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
0050.14.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.11.2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/365/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
L/365/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/364/2023 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego pn.: ,,Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica ”na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/364/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/363/2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/363/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/362/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/362/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY ŚWIDNICA nr L/361/2023 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świdnica na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
L/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/360/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
L/360/2023
Status
Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji