ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.39.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.37.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.36.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania planu i realizacji zadań związanych z restrukturyzacją jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.35.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/140/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXVIII/210/2021
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego obowiązki Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXVIII/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXVIII/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXVIII/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słonem
Nr aktu prawnego
XXVIII/206/2021
Status
Oczekujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXVIII/205/2021
Status
Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji