ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.48.2023 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Świdnica za 2022 rok
Nr aktu prawnego
0050.48.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.47.2023 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.47.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.46.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok oraz przeniesienia środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050.46.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.45.2023 w sprawie zasad dowozu oraz zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica do placówek oświatowych, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki
Nr aktu prawnego
0050.45.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/396/2023 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
LIV/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/395/2023 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LIV/395/2023
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/394/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LIV/394/2023
Status
Oczekujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/393/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
LIV/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/392/2023 w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
LIV/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/391/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Świdnica na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LIV/391/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji