ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Zarządzeń Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 6 maja 2020 r. oraz Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XIX/140/2020
Status
Oczekujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XIX/138/2020
Status
Oczekujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032”.
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.57.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Świdnica oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.55.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.52.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dotacje
Nr aktu prawnego
0050.51.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji