ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.72.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.71.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.69.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.68.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie odkreślenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Nr aktu prawnego
0050.67.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.66.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.65.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.63.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/152/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji