ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.102.2022 w sprawie powołania składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nr aktu prawnego
0050.102.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/332/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Piaski
Nr aktu prawnego
XLVI/332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Projekty Uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Piaski
Nr aktu prawnego
XLVI/332/2022_Projekt
Status
projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/331/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XLVI/331/2022
Status
Oczekujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/330/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Świdnicy
Nr aktu prawnego
XLVI/330/2022
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/329/2022 w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
XLVI/329/2022
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/328/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLVI/328/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/327/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XLVI/327/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/326/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XLVI/326/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVI/325/2022 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/325/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji