ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/53/02Drukuj informacjęAkt prawny: II/53/02

Szczegóły informacji

II/53/02

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2002-11-27

Data podjęcia/podpisania: 2002-11-27

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.

Utracił moc przez:

XIX/117/12

Treść:

UCHWAŁA   Nr II/53/02

Rady Gminy Świdnica

z dnia 27 listopada 2002r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o  samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)

uchwala    się, co następuje:

§1

1.Rada Gminy Świdnica ustala zasady przyznawania stypendiów uczniom

i studentom pochodzącym z terenu gminy Świdnica, stanowiące załącznik niniejszej uchwały.

2.Za uczniów i studentów pochodzących z terenu gminy Świdnica należy rozumieć osoby posiadające na terenie tej gminy miejsce stałego zameldowania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4.   Stypendium przeznacza się w szczególności na:

-  pokrycie kosztów zakwaterowania w miejscu nauki;

-  pokrycie kosztów wyżywienia w miejscu nauki;

-  zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły;

-  inne bieżące potrzeby ucznia lub studenta, związane z kształceniem.

5.   Stypendium wynosi do 300 zł. miesięcznie realizowane przez okres 10 m-cy
(rok szkolny lub akademicki) i może być ono przyznane w:

-  pełnej wysokości;

-  częściowej wysokości, tj. od 30% stypendium pełnej wysokości.

6.  Stypendium wypłaca się z góry, z wyjątkiem przyznania go na refundację
poniesionych wydatków (§ 4 pkt 3).

W przypadku gdy stypendysta kończy szkolę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc:, w którym ukończył on naukę.

§5

Przyznane stypendium można odebrać, wstrzymać lub zmniejszyć jego wysokość za rażące łamanie  przez  stypendystę  obowiązującego  porządku prawnego  w trakcie pobierania tego stypendium.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-13 13:50:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-13 13:50:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-12 09:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony