ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/17/05Drukuj informacjęAkt prawny: III/17/05

Szczegóły informacji

III/17/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2005-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Treść:

Uchwała Nr III/17/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 kwietnia 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 20.200 zł.
1) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.200 zł.
a) rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 300 zł.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 300 zł.
b) rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 2.900 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.900 zł.
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17.000 zł.
rozdziale 75416 Straż gminna o kwotę 17.000 zł.
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 17.000 zł.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 300 zł.
w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 300 zł.
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 300 zł.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 300 zł.
§ 2
1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 40.600 zł.

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.200 zł.
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.200 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (RS Drzonów) o kwotę 200 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Letnica) o kwotę 1.000 zł.
2) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 8.300 zł.
rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 8.300 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (RS Koźla) o kwotę 1.800 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.500 zł.
3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17.000 zł.
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 17.000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17.000 zł.
4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 800 zł.
rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 800 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Koźla) o kwotę 800 zł.
5) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200 zł.
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 200 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Koźla) o kwotę 200 zł.
6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.000 zł.
rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 7.000 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł.
7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.900 zł.
rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.900 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.900 zł.
8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł.
rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 3.000 zł.
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł.
9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 200 zł.
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 200 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Koźla) o kwotę 200 zł.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 20.700 zł.

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.500 zł.
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.500 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.500 zł.
2) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7.000 zł.
rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł.
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.200 zł.
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 7.200 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Drzonów – 200 zł,
RS Koźla – 3.000 zł, RS Letnica – 4.000 zł.) o kwotę 7.200 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-02 11:25:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-02 11:26:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-05-02 11:25:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony