ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lipno
Nr aktu prawnego
VII/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Letnica z gajówką Dobra
Nr aktu prawnego
VII/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Koźla
Nr aktu prawnego
VII/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Grabowiec
Nr aktu prawnego
VII/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Drzonów z gajówką Wirówek
Nr aktu prawnego
VII/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Buchałów
Nr aktu prawnego
VII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
VII/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VII/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VII/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VI/35/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji