ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XIV/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
Nr aktu prawnego
XIV/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2020 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
Nr aktu prawnego
XIV/109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
XIV/107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal wiejskich w miejscowościach: Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Piaski, Radomia, Słone, Wilkanowo.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji