ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.120.2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
0050.120.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.118.2022 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.118.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.117.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok oraz przeniesienia środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050.117.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVIII/340/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XLVIII/340/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVIII/339/2022 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XLVIII/339/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.112.2022 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Świdnica oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.112.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.111.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVII/338/2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XLVII/338/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVII/337/2022 zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Nr aktu prawnego
XLVII/337/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVII/336/2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XLVII/336/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji