ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/3/05Drukuj informacjęAkt prawny: II/3/05

Szczegóły informacji

II/3/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-03-03

Data podjęcia/podpisania: 2005-03-03

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Treść:

Uchwała Nr  II/3/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia  3 marca 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 213.462 zł.
1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę     20.000 zł.
 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę    20.000 zł.
 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę     20.000 zł.
2) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę     82.036 zł.
    rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
                               terytorialnego o kwotę     82.036 zł.
    § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę   82.036 zł.            
3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę   111.426 zł.
    rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę      111.426 zł.
    § 0830 Wpływy z usług o kwotę      111.426 zł.
  
 2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 213.462 zł.
 
 1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę     20.000 zł.
     rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę    20.000 zł.
     § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę    2.000 zł.
     § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę     12.000 zł.
     § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę     6.000 zł.
 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę    81.500 zł.
     rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę      81.500 zł.
     § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.000 zł.
     § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa gimnazjum
                 o kwotę        71.500 zł.
 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę   111.426 zł.
     rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę      111.426 zł.    
     § 4220 Zakup środków żywności o kwotę      111.426 zł.
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 536 zł.  
           rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę      536 zł.
           § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę    536 zł.
 
§ 2
1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 29.200 zł.
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę    2.700 zł.
    rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
                              o kwotę       2.700 zł.  
    § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę     2.700 zł.
2) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę     5.000 zł.
     rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę   5.000 zł.    
     § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę     5.000 zł.
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.500 zł.
a) rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę       4.000 zł.
    § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę     4.000 zł. 
b) rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę    17.500 zł.
    § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Świdnica – 15.000 zł, RS Słone
                – 2.500 zł.) o kwotę       17.500 zł.
2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 29.200 zł.
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę    1000 zł.
    rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę  1.000 zł.
    § 4300 Zakup usług pozostałych (RS Świdnica)  o kwotę   1.000 zł.
2) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę    10.000 zł.
    rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę      10.000 zł.
    § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu  
                 cmentarza w Świdnicy (RS Świdnica) o kwotę   10.000 zł.  
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę      11.700 zł.
    rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę      11.700 zł.
    § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – założenie systemu alarmowego
                o kwotę         11.700 zł. 
4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.500 zł.
    rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę    2.500 zł.
    § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dobudowa dodatkowych
                 punktów świetlnych (RS Słone) o kwotę    2.500 zł.
5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę    4.000 zł.
    rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 4.000 zł.
    § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
          zleconych do realizacji stowarzyszeniom (RS Świdnica) o kwotę 4.000 zł.
§ 3
W uchwale Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 wprowadza się następującą zmianę: skreśla się § 6 wyżej wymienionej uchwały oraz skreśla się załączniki Nr 10, 10a i 10b do uchwały dotyczące planów przychodów i wydatków środków specjalnych – 2005 rok.

 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-29 13:44:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-29 13:45:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-29 13:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony