ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
o ograniczeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica do mieszkańców sołectw: Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski.
Nr aktu prawnego
XV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu Senior+ na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XIV/115/2019
Status
Uchylony
Lp: 80
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XIV/114/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji