ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.148.2022 w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i planu kont dla Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem
Nr aktu prawnego
0050.148.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.147.2022 w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i planu kont dla Gminnego Żłobka w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.147.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.146.2022 w sprawie zasad rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem gminy, terminów przekazywanych środków na wydatki, terminów odprowadzania dochodów budżetowych gminy oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
0050.146.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.32.2023 w sprawie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.31.2023 w sprawie Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/383/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XI/86/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
LII/383/2023
Status
Oczekujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/378/2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości
Nr aktu prawnego
LII/378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/375/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LII/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/377/2023 w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
LII/377/2023
Status
Oczekujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/376/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LII/376/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji