ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.104.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020.1057 t.j.) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.103.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.102.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.101.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.100.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.98.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.97.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.96.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/160/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji