ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia niektórych spraw Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.74.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Świdnica -Referat Gospodarki i Rozwoju
Nr aktu prawnego
0050.73.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.72.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.71.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.69.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.68.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie odkreślenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Nr aktu prawnego
0050.67.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.66.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.65.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.63.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji