ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świdnica, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Świdnica oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Świdnica z sołectw: Świdnica, Wilkanowo i Piaski.
Nr aktu prawnego
XVII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XVI/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XVI/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica do podpisania odpowiedzi na wniosek.
Nr aktu prawnego
XV/124/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji