ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.71.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.69.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.68.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie odkreślenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Nr aktu prawnego
0050.67.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.66.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.65.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.63.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.61.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego i koordynatora gminnego
Nr aktu prawnego
0050.60.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.59.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji