ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.134.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok oraz przeniesienia środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050.134.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdnica na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
0050.133.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.131.2022 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.131.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.130.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok oraz przeniesienia środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050.130.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.128.2022 w sprawie ustalenia opłat za wynajęcie sali gimnastycznej, sali ćwiczeń korekcyjnych, siłowni, boisk piłkarskich oraz hali sportowej "Świdniczanka"
Nr aktu prawnego
0050.128.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia do realizacji „Instrukcji gospodarowania energią w budynkach Urzędu Gminy w Świdnicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica"
Nr aktu prawnego
0050.127.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVIII/348/2022 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świdnica na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
XLVIII/348/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVIII/347/2022 w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XLVIII/347/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVIII/346/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XLVIII/346/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVIII/345/2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/345/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji