ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem
Nr aktu prawnego
0050.87.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki i dokumentów księgowych w przypadku zmiany dyrektora placówki oświatowej.
Nr aktu prawnego
0050.86.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.131.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 roku W sprawie upoważnienia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta, pracowników Urzędu i kierowników podległych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
0050.83.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.127.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.82.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Nr aktu prawnego
0050.81.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.80.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.79.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.77.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
0050.76.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.75.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji