ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
XIV/107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal wiejskich w miejscowościach: Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Piaski, Radomia, Słone, Wilkanowo.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032"
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.125.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót
Nr aktu prawnego
0050.124.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji