ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XXIII/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXIII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 w Gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
XXIII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.110.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie z wprowadzenia Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz Szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.109.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.108.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Świdnica oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.106.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Świdnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Świdnica zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.105.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji