ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/55/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/55/04

Szczegóły informacji

IX/55/04

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”.

Treść:

U C H W AŁ A    Nr  IX/55/04

Rady  Gminy  Świdnica

z dnia 30 grudnia 2004r.

 
 
 
 
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”.
 
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr VII/27/2000 z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” , na wniosek Wójta Gminy Świdnica
 
 

u c h w a l a    s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 
Za szczególne zasługi  pedagogiczne, ofiarną pracę na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz za integrację społeczeństwa Gminy Świdnica nadaje się 
Pani Marii Serafin  tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica”.
 

§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 

§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Świdnica i na terenie sołectw.

 

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/55/04Drukuj informacjęAkt prawny: IX/55/04
« powrót do poprzedniej strony