ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
Nr aktu prawnego
IX/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Uchylony
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Uchylony
Lp: 58
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji