ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Zarządzeń Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 6 maja 2020 r. oraz Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XIX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XIX/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032”.
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji