ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.127.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.82.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Nr aktu prawnego
0050.81.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.80.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.79.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.77.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
0050.76.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.75.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia niektórych spraw Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.74.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Świdnica -Referat Gospodarki i Rozwoju
Nr aktu prawnego
0050.73.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.72.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji