ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.91.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.90.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXI/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXI/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXI/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXI/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
XXI/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.89.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.88.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji