ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/44/04Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/44/04

Szczegóły informacji

VIII/44/04

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-11-24

Data podjęcia/podpisania: 2004-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od nieruchomości

Treść:

U c h w a ł a   Nr VIII/44/04
R a d y   G m i n y   Ś w i d n i c a
z   d n i a   24 listopada 2004r.
 
w sprawie podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz.84, z późn.zm.)
 
 
u c h w a l a   s i ę,  c o   n a s t ę p u j e
 
 
 
§ 1
 
1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Świdnica:
1/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
    gruntów i budynków                                                      - 0,61 zł od 1 mpowierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
    lub elektrowni wodnych                                                 - 3,47 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
    statutowej działalności pożytku publicznego przez
    organizacje pożytku publicznego                                   - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
2/ od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych                                               - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
    gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
    lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej                         -  16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie obrotu
    kwalifikowanym materiałem siewnym       - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie udzielania
    świadczeń zdrowotnych                              -  3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
    przez organizacje pożytku publicznego      -  4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3/ od budowli -  2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7
                           ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
 
 
 
 
 
§ 2
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące                   
  własność gminy Świdnica – za wyjątkiem tych, które znajdują się w posiadaniu  
  zależnym lub w posiadaniu samoistnym innych osób (bez tytułu prawnego),
- budynki gospodarcze lub ich części znajdujące się na gruntach sklasyfikowanych w
  ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (oznaczone symbolem B),
  służące wyłącznie działalności rolniczej, jeśli właściciel budynków gospodarczych lub          
  ich części jest właścicielem gospodarstwa rolnego, bądź posiadaczem zależnym
  gospodarstwa rolnego na terenie gminy Świdnica.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 
§ 4
 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
    Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują
    01.01.2005r.              
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na           
     terenie sołectw.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-12-15 14:10:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-12-15 14:10:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:16:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony