ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
XX/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XX/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XX/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XX/144/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji