ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.96.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności
Nr aktu prawnego
0050.94.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 lutego 2020 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.92.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.91.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.90.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.89.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.88.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem
Nr aktu prawnego
0050.87.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki i dokumentów księgowych w przypadku zmiany dyrektora placówki oświatowej.
Nr aktu prawnego
0050.86.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.131.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 roku W sprawie upoważnienia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta, pracowników Urzędu i kierowników podległych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
0050.83.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji