ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XIV/115/2019
Status
Uchylony
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XIV/114/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XIV/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
Nr aktu prawnego
XIV/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2020 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
Nr aktu prawnego
XIV/109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
XIV/107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji