ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020”
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.123.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Świdnica oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.122.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji