ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.102.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.101.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.100.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.98.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.97.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.96.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności
Nr aktu prawnego
0050.94.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 lutego 2020 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.92.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji