ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/36/04Drukuj informacjęAkt prawny: VI/36/04

Szczegóły informacji

VI/36/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-09-29

Data podjęcia/podpisania: 2004-09-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.

Treść:

Uchwała Nr VI/36/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 września 2004 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)
 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 57.680 zł
     
      1) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę   57.680 zł
          rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę                                     57.680 zł
          § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
                      z innych źródeł o kwotę                                                            57.680 zł
 
  1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 57.680 zł
 
      1) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę   57.680 zł
           rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę                                    57.680 zł
          § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                             7.670 zł
          § 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                         49.300 zł
          § 4411 Podróże służbowe krajowe o kwotę                                                     710 zł

 

§ 2

 

  1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 26.475 zł.
 
1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę                                                   5.600 zł
    rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę                                     5.600 zł
    § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                             1.000 zł
    § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                         4.600 zł
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                    6.375 zł
    rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę                                                                   6.375 zł
    § 4260 Zakup energii o kwotę                                                                         3.700 zł
    § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycja pn.                                     „Rozbudowa gimnazjum”) o kwotę                                                        2.675 zł
3) w dziale 852 Pomoc społeczna  o kwotę                                                       11.000 zł
    rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę                                              11.000 zł
    § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę                                                           11.000 zł
 
 
 

2

 

4) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę                                              3.500 zł
     rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę  3.500 zł
     § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
                 zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę                                 3.500 zł
 
  1. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 26.475 zł.
 
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                        16.000 zł
    rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę                  16.000 zł
    § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę                                                      16.000 zł
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 600 zł
    rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę                                        600 zł
    § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                             600 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                    3.500 zł       
    rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę                         3.500 zł   
    § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                             3.500 zł
4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                             6.375 zł
    rozdziale 85404 Świetlice szkolne o kwotę                                                       6.375 zł 
    § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                             6.375 zł

 

§ 2

 

W uchwale Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie    
budżetu Gminy Świdnica na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
załączniki Nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/36/04Drukuj informacjęAkt prawny: VI/36/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-10-08 14:56:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-10-08 14:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-10-08 12:56:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony