ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/43/03Drukuj informacjęAkt prawny: IX/43/03

Szczegóły informacji

IX/43/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2003-12-12

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-05

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od środków transportowych

Treść:

 
Uchwała Nr IX/43/2003
Rady Gminy Świdnica
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
(Gorzów Wielkopolski, dnia 12 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 2 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 9 poz. 84, z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych gminne autobusy służące do przewozu dzieci do szkół.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2004r.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica i na terenie sołectw.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
 
Stawka podatku
 
 
 
 
 
Rok produkcji
pojazdu
do
1995r.włącznie
Rok produkcji
pojazdu
od 1996r.
 
od 3,5 do 5,5 t. włącznie
610
560
powyżej 5,5 do 9 t. włącznie
810
760
powyżej 9 a poniżej 12 t.
1160
1110
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita /w tonach/
Stawka podatku
 
nie mniej niż
 
 
mniej niż
 
 
Oś jezdna / osie jedne/ z zawieszeniem
pneumat. lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
 
12
13
1.210
1.310
13
14
1.260
1.410
14
15
1.310
1.510
15
 
 
1.410
1.610
 
12
17
1.360
1.410
17
19
1.410
1.510
19
21
1.460
1.610
21
23
1.510
1.710
23
25
1.560
1.810
25
 
 
1.610
1.910
 
12
25
1.510
1.610
25
27
1.560
1.710
27
29
1.610
1.810
29
31
1.660
2.452,80
31
 
 
1.710
2.452,80
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tomy tony poniżej 12 ton.
Dopuszczalna masa całkowita
 
Stawka podatku
zespołu pojazdów w tonach
 
 
Rok produkcji pojazdu
do 1995r. włącznie
Rok produkcji pojazdu
od 1996r.
 
 
 
 
Liczba miejsc do
siedzenia 3 i
więcej
Liczba miejsc do
siedzenia do 2
włącznie
Liczba miejsc do
siedzenia 3 i
więcej
Liczba miejsc do
siedzenia do 2
włącznie
od 3,5 do 5,5 włącznie
910
810
810
710
powyżej 5,5 do 9 włącznie
1110
1010
1010
910
powyżej 9 a poniżej 12 ton
1410
1210
1210
1010
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balansowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balansowy + przyczepa
/w tonach/
Stawka podatku /w złotych/
 
 
 
nie mniej niż
 
 
 
mniej niż
 
 
 
oś jezdna /osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
 
12
18
1.310
1.560
18
25
1.360
1.610
25
31
1.460
1.660
31
 
 
1.510
1.937,76
12
40
1.510
1.722,97
40
 
 
2.010
2.548,65
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa całkowita
łącznie
 
Stawka podatku
 
z pojazdem silnikowym w tonach
 
 
 
Rok produkcji
pojazdu
do 1995r.
włącznie
Rok produkcji
pojazdu
od 1996r.
 
od 7 do 9 włącznie
410
310
powyżej 9 a poniżej 12
510
410
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lud wyżej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu
pojazdów : naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy /w tonach/
Stawka podatku
 
 
nie mniej niż
 
 
mniej niż
 
 
oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
12
18
410
610
18
25
460
710
25
 
 
510
810
12
28
410
710
28
33
613,20
849,94
33
38
849,94
1.291,07
38
 
 
1.149,03
1.699,87
12
38
676,72
942,32
38
 
 
942,32
1.280,68
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
 
Stawka podatku
 
 
 
 
rok produkcji
pojazdu
do 1995r. włącznie
rok produkcji pojazdu
od 1996r.
 
mniejsza niż 30 miejsc
1210
1010
równa lub wyższa niż 30 miejsc
1410
1210
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-09-17 09:59:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-09-17 10:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-09-17 09:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony