ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/42/03Drukuj informacjęAkt prawny: IX/42/03

Szczegóły informacji

IX/42/03

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2003-12-05

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-05

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od nieruchomości

Treść:

Uchwała Nr IX/42/03
Rady Gminy Świdnica
z dnia 05 grudnia 2003
 
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art. 5 ust.l, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 199lr. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz.84, z późn.zm.)
uchwala się, co następuje
§1
1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Świdnica
1/ od gruntów:
 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,36 zł od 1 ha powierzchni
 
c) pozostałych, w tym zajętych naprowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
 
 
2/ od budynków lub ich części:
 
a) mieszkalnych - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od Im2 powierzchni użytkowej
 
c) zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
d) zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3/ od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art4 ust 1 pkt 3 i ust3-7 ustawy o podatkach 1 opłatach lokalnych
 
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 • nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące
  własność gminy Świdnica - za wyjątkiem tych, które znajdują się w posiadaniu
  zależnym lub w posiadaniu samoistnym innych osób (bez tytułu prawnego),
 • budynki gospodarcze lub ich części znajdujące się na gruntach sklasyfikowanych w
  ewidencji gruntowi budynków jako tereny mieszkaniowe (oznaczone symbolem B),
  służące wyłącznie działalności rolniczej, jeśli właściciel budynków gospodarczych lub
  ich części jest właścicielem gospodarstwa rolnego, bądź posiadaczem zależnym
  gospodarstwa rolnego na terenie gminy Świdnica
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica
§4
 1. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują od 01.01.2004r.
 2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-09-03 12:05:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-09-03 12:06:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:28:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony