ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/44/03Drukuj informacjęAkt prawny: IX/44/03

Szczegóły informacji

IX/44/03

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2003-12-05

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-05

Tytuł aktu:

w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Utracił moc przez:

X/83/2019

Na podstawie:

Zmieniona przez uchwałę VI/38/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 września 2004r. 

Treść:

Uchwała Nr IX/44/03
Rady Gminy Świdnica
z dnia 05 grudnia 2003
W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ I OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Na podstawie art 18 ust2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 15, art. 18 i art. 19 pkt 1 lit "a" i "d" oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12.01.1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz.84 z późn.zm.)
uchwala się co następuje:
§1.
Opłatę targową pobiera się dziennie.
§2.
 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Świdnica:
a/, zapiać pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych za każdy rozpoczęty m2 powierzchni - 3,00
b /. za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży towarów i artykułów przemysłowych za każdy rozpoczęty m2 powierzchni - 4,00
c /. w przypadku sprzedaży łącznej towarów wymienionych w pkt a i b, obowiązuje stawka - 5,00 zł. za każdy rozpoczęty m2 powierzchni.
d /. za handel z pojazdu, artykułów rolnych, spożywczych lub przemysłowych-obowiązuje stawka- 8,00zł.
e /. za sprzedaż kwiatów i zniczy przy cmentarzu na terenie gminy Świdnica ustala się opłatę targową w wysokości - 5,00 zł do 5m2, za każdy następny m2 opłata wynosi 10,00 zł
§3.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży na terenie gminy.
§4.
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów.
Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej określa odrębna uchwała Nr 11/4/02
Rady Gminy Świdnica z dn. 15 lutego 2002r. w sprawie inkasa.
§5.
 1. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie warunków technicznych przyłączy
  wodociągowych i kanalizacyjnych
  do sieci zewnętrznych stanowiących własność
  gminy Świdnica w wysokości - 50,00 rf. od jednego przyłącza bez wzg. na jego rodzą
 2. Opłata administracyjna jest płatna w dniu wydania warunków technicznych przyłączy w kasie Urzędu Gminy.
 3. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium
  uwarunkowani kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Świdnica w
  wysokości - 50,00 zł
 4. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu z obowiązujących
  planów zagospodarowania przestrzennego
  dla gminy Świdnica w wysokości -
  50,00 zł.
 5. Opłaty administracyjne ustalone w §5 ust3i 4 płatne są w dniu wydania wypisu i
  wyrysu w kasie Urzędu Gminy.
§6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§7
 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 01.01.2004r.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-09-03 11:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-09-03 11:40:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 08:38:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony