ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 w Gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
XXIII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXI/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXI/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXI/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXI/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
XXI/154/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji