ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/364/2023 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego pn.: ,,Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica ”na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/364/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/363/2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/363/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/362/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/362/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY ŚWIDNICA nr L/361/2023 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świdnica na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
L/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/360/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
L/360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/359/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
L/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.9.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Łochowo -przysiółek wsi Świdnica na Łochowo – osada oraz Orzewo – przysiółek wsi Radomia na Orzewo – osada
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.8.2023 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/358/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Świdnica na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
L/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr L/357/2023 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
L/357/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji