ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 w Gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
XXIII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.110.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie z wprowadzenia Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz Szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.109.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.108.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Świdnica oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.106.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Świdnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Świdnica zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.105.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.104.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020.1057 t.j.) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.103.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji