ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LV/402/2023 w sprawie zmian w załączniku do uchwały nr XIX/137/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
LV/402/2023
Status
Oczekujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LV/401/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Świdnicy
Nr aktu prawnego
LV/401/2023
Status
Oczekujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LV/400/2023 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LV/399/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LV/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LV/398/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LV/398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LV/397/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LV/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.55.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.55.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.54.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świdnica na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
0050.54.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.53.2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świdnica na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
0050.53.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.52.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.52.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji