ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/32/04Drukuj informacjęAkt prawny: V/32/04

Szczegóły informacji

V/32/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-07-20

Data podjęcia/podpisania: 2004-07-20

Tytuł aktu:

w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica"

Treść:

UCHWAŁA Nr V/32/04
UCHWAŁA Nr V/32/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20.07.2004r.
 

w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica"

Na podstawie Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,  Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Rada  Gminy Świdnica przyjmuje do realizacji projekt inwestycyjny pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica", zwany dalej Projektem, dla którego Wnioskodawcą będzie Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, a Beneficjentem Końcowym będzie Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.

 

§2