ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal wiejskich w miejscowościach: Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Piaski, Radomia, Słone, Wilkanowo.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032"
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
Nr aktu prawnego
XIII/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Kulturalnej Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
XIII/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Sportowej Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
XIII/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIII/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu Senior+ na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XIII/95/2019
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji