ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
0050.119.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
0050.118.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
0050.116.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.114.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.113.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXIII/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XXIII/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXIII/165/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji