ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/21/04Drukuj informacjęAkt prawny: II/21/04

Szczegóły informacji

II/21/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-04-16

Data podjęcia/podpisania: 2004-04-16

Tytuł aktu:

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Utracił moc przez:

III/25/08

Treść:

UCHWAŁA Nr 11/21/04

UCHWAŁA   Nr 11/21/04

Rady   Gminy   Świdnica

z dnia 16 kwietnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz

umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów

budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200lr Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000r.. Nr 71 poz. 838 z późn. zm. ),

uchwala się co następuje :

§1

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a dotyczące :

 

1.  prowadzenia robót w pasie drogowym,

2.            umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

3.            umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam,

4.            zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
wymienione w pkt. 1-3.

 

§2

 

1. Za zajęcie Im powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4

ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

a.         przy zajęciu do 20 % szerokości jezdni                        - 3,00 zł.

b.        przy zajęciu pow. 20 do 50 % szerokości jezdni           - 5,00 zł.

c.        przy zajęciu całkowitej szerokości jezdni                      - 8,00 zł.
Powyższe stawki stosuje się także do chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

2 Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 jego powierzchni w wysokości 2,00 zł. (pobocza, drogi gruntowe )

 
3. Dla prowadzonych robót - inwestycji własnych Gminy Świdnica w pasie drogowym dróg gminnych opłata za jego zajęcie wyniesie 0,00 zł.

§3.

Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego „urządzenia" :

a.         poza obszarem zabudowanym                          -      0,10 zł

b.         w obszarze zabudowanym                                -     0,20 zł.

c.         na drogowym obiekcie inżynierskim                 -     0,50 zł.

d.         przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach zadań własnych gminy,
nie związanych z funkcjonowaniem drogi, stawki określone w pkt a,b,c
wynoszą 0,00 zł.

§4.

Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1.  zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :

a. poza terenem zabudowanym- 0,20 zł.

b. w terenie zabudowanym- 0,30 zł.

2.           zajętego przez rzut poziomy innych obiektów- 0,30 zł.

3.           reklamy-1,00 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/21/04Drukuj informacjęAkt prawny: II/21/04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-06 11:15:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-06 11:15:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 10:35:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony