ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 251
Data podjęcia
2019-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2018-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
147/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
135/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2018-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
129/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2018-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
125/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2018-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
114/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2018-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych na terenie gminy Świdnica zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Nr aktu prawnego
87/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2018-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Świdnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r.
Nr aktu prawnego
86/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2018-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych
Nr aktu prawnego
55/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2018-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
51/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji