ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/15/04Drukuj informacjęAkt prawny: II/15/04

Szczegóły informacji

II/15/04

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-04-16

Data podjęcia/podpisania: 2004-04-16

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych Wilkanowo- Rybno II

Treść:

U C H W A Ł A Nr……………
U C H W A Ł A   Nr II/15/04
 
RADY    GMINY    ŚWIDNICA
 
z dnia  16 kwietnia 2004r.
 
 
 
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych  Wilkanowo- Rybno II.
 
 
                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,
Nr 113,poz.984 i Nr 153, poz.1271) oraz  art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.Nr 80,poz.717)
 
 
                                     u c h w a l a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :
 
§  1
 
 
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    osiedla zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej oraz terenów o funkcji rekreacyjnej
    Wilkanowo – Rybno II.
2. Przedmiot planu określa art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Granice obszaru objętego opracowaniem planu określono w załączniku graficznym
    do niniejszej uchwały, który stanowi mapa ewidencyjna gruntów w skali 1 : 5000.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy Świdnica.
 
                                                                         §  3
 
Uchwała wchodzi w  życie  z dniem podjęcia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
autor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
autor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-30 13:25:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-30 13:25:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-02 08:02:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony