ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2061
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/42/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2062
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Nr aktu prawnego
IX/44/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2063
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
V/33/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2064
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica"
Nr aktu prawnego
V/32/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2065
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
IV/31/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2066
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat.
Nr aktu prawnego
IV/30/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2067
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004.
Nr aktu prawnego
IV/29/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2068
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Nr aktu prawnego
IV/28/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2069
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przekazania dokumentacji dotyczącej wniosku Miasta Zielona Góra do Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i Świdnica”.
Nr aktu prawnego
IV/27/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2070
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.
Nr aktu prawnego
IV/26/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji