ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2051
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VI/42/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2052
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie możliwości odpracowania zaległości czynszowych oraz płatności za wodę i odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
VI/41/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2053
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia środka specjalnego dla jednostek oświatowych gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/40/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2054
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wniosku o zaliczenie Gminy Świdnica do II okręgu podatkowego
Nr aktu prawnego
VI/39/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2055
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/44/03 z dnia 05 grudnia 2003r. Rady Gminy Świdnica w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
Nr aktu prawnego
VI/38/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2056
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zadań społeczno-gospodarczych gminy Świdnica na lata 2004-2011 oraz rozliczenia wykonanych zadań społeczno-gospodarczych na lata 1996-2003, oraz zmiany uchwały Nr III/25/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/37/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2057
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.
Nr aktu prawnego
VI/36/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2058
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programów z zakresu pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
VI/35/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2059
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Świdnica na lata 2004 – 2011” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Świdnica na lata 2004 –2011”,stanowiącego integralną część programu.
Nr aktu prawnego
VI/34/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2060
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IX/43/03
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji