ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2041
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Nr aktu prawnego
II/23/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2042
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/25/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 września 2000 r. w sprawie opłat za przyłączenie się do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Świdnica, zmienionej uchwałą Nr III/10/2001 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 kwietnia 2001 r. oraz uchwałą Nr III/8/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Nr aktu prawnego
II/22/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2043
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
II/21/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2044
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Nr aktu prawnego
II/20/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2045
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
II/19/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2046
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
II/18/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2047
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004
Nr aktu prawnego
II/17/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2048
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zadań społeczno-gospodarczych gminy Świdnica na lata 2004 – 2011 oraz rozliczenia wykonanych zadań społeczno-gospodarczych na lata 1996 – 2003
Nr aktu prawnego
II/16/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2049
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych Wilkanowo- Rybno II
Nr aktu prawnego
II/15/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2050
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu
Nr aktu prawnego
II/14/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji