ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2021
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
II/3/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2022
Data podjęcia
2005-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
I/2/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2023
Data podjęcia
2005-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
I/1/05
Status
Obowiązujący
Lp: 2024
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego uchwały Nr V/41/04 z dnia 29 września 2004r
Nr aktu prawnego
IX/69/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2025
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska Rady Gminy Świdnica w przedmiocie zmiany Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP
Nr aktu prawnego
IX/68/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2026
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/67/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2027
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/66/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2028
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Radomia i Słone gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/65/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2029
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 marca 1999r. dotyczącej zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
IX/64/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2030
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 marca 1999r.dotyczącej zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
IX/64/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji