ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
XXV/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XXV/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XXV/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030.
Nr aktu prawnego
XXV/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020”
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji