ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.10.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i obsługi monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian W składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
0050.3.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty dotacji na rok 2020 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.2.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, z wiatrołomów i złomów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.134.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji