ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia jego Statutu
Nr aktu prawnego
XXVI/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Specjalista ds. promocji i rozwoju stref inwestycyjnych" M*
Nr aktu prawnego
0050.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty dotacji na rok 2021 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.18.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Apele
Tytuł aktu
Apel w sprawie wyznaczenia terminu przedterminowych wyborów Wójta Gminy Świdnica w województwie lubuskim
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.17.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji