ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
XX/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XX/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/148/2020
Status
Oczekujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XX/147/2020
Status
Oczekujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/145/2020
Status
Oczekujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XX/144/2020
Status
Oczekujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XX/143/2020
Status
Oczekujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XX/142/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji