ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1981
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
XI/48/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1982
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania pomocy społecznej na dożywianie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkól podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych w roku 2006.
Nr aktu prawnego
XI/47/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1983
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006”.
Nr aktu prawnego
XI/46/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1984
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Nr aktu prawnego
XI/45/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1985
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
XI/44/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1986
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
X/43/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1987
Data podjęcia
2005-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/42/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1988
Data podjęcia
2005-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy .
Nr aktu prawnego
IX/41/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1989
Data podjęcia
2005-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
IX/40/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1990
Data podjęcia
2005-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorskie w kościele parafialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świdnicy – Kościół p.w. św. Marcina.
Nr aktu prawnego
VIII/39/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji